Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

July 05 2015

pannaemilia
6034 1dcb 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaApch Apch
pannaemilia
Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"

July 04 2015

pannaemilia
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
pannaemilia
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
pannaemilia
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
pannaemilia

July 03 2015

pannaemilia
Nie piszesz - ja także nie pisze, nie dajesz znaku życia - ja również, ukrywam się, bo boli mnie w środku, gdyż moje uczucia względem Ciebie były i nadal są szczere. Czekam na moment, tę chwilę, gdy znajdziesz pięć minut na rozmowę
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

June 24 2015

pannaemilia
2808 f730 390
Nie czekaj!
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaevvka evvka
pannaemilia
9724 e580 390
Reposted frommup mup
pannaemilia
6895 76f4 390
Reposted frommup mup
pannaemilia
5745 1747 390
Reposted frommup mup
pannaemilia
7969 1f62 390
Reposted frommup mup
pannaemilia
Już dość !
pannaemilia
0758 f1b6 390
Reposted frommup mup
pannaemilia
7549 77b5 390
Reposted frommup mup

June 17 2015

pannaemilia
nie trzeba kogoś mieć, by go stracić. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viacaramina caramina
pannaemilia
Nim mnie pożre lęk strzelę sobie w łeb, w tą piękną noc.
— Myslovitz
Reposted fromcaramina caramina
pannaemilia
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viacaramina caramina
pannaemilia
Będzie gorzej Tak już mam

— Rojek-To co będzie
Reposted fromcaramina caramina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl